ជំងឺកុមារ

ជំនាញរបស់យើងគឺក្នុងការលើកកម្ពស់និងថែរក្សាសុខភាពកុមារ។ គ្រូពេទ្យដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់យើងតែងតែធ្វើការព្យាបាលកុមារឱ្យជៀសផុតពីជំងឺជាច្រើន។ បញ្ហាទូទៅបំផុតដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនិងព្យាបាលគឺការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររួមមានជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរ រលាកក្រពះនិងការឆ្លងផ្សេងៗទៀត ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមបន្ថែមពីលើករណីផ្សេងៗទៀត។

មួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនបានព្យាបាល។ ឪពុកម្តាយបានធ្វើដំណើរពីចម្ងាយនៅពេលបានដឹងអំពីសេវាកម្មរបស់យើង។ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ពួកគេព្រោះពួកគេបានចំណាយលុយទាំងអស់របស់ពួកគេទៅលើការព្យាបាលដែលមិនបានលទ្ធផល។ ជាញឹកញាប់ពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ដោយមិត្តភក្តិឬសមាជិកគ្រួសារដែលបានឮអំពីមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះពួកគេខ្ចីលុយដើម្បីចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកទីនេះដោយដឹងថាកូន ៗ របស់ពួកគេនឹងទទួលបានការថែទាំល្អបំផុត។

យើងមានគ្រែចំនួន៩សំរាប់កុមារដែលមានកន្លែងលេងកំសាន្ដសំរាប់ឲ្យកុមារលេងសប្បាយ និនងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីជំងឺ។​ នៅស៊ុនយ៉ាឃៀលបានសហការជាមួយកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ និងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់កុមារអាយុពី ០ ទៅ២ឆ្នាំ។​

យើងមានទីកន្លែងសំរាប់ថែទាំទារកដែលមានបញ្ហា ជាមួយនឹងគ្រែចំនួន​៥ ដែលបំបាក់ដោយទូរកែវ និងឧបករណ៍ចំនួយផ្លូវដង្ហើម។​